دوشنبه, 13 فروردين 1397 15:53

هفدهم ـ طراحیِ هندسه ای جدید

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

     خوشنویسی در طول حضور و حاکمیت ابداعیِ خود، معمولاً از هندسهای بسیط ـ به معنای هندسۀ حاکم بر یک نوعِ از خط ـ برخوردار بوده، هم هنرمند و هم بیننده، خود را به فضای ویژه و هندسۀ ویژه و معین مواجه یافته و از زیبائیهای متعلق به همان فضا و توازنِ همان هندسه برخوردار میشدند. از همین رو، احساسی که به بیننده منتقل میشد، معمولاً احساسی بسیط بوده و مخاطب درگیر فضائی پرتلاطم از زیبائیها، وزن و ریتمها و هندسهای هجومی و پیچیده نمیشد؛ اما در آئینههای عروج کار به سامانی دیگر است.

      هندسۀ حاکم بر این دسته از کارها، هندسهیی است بدیع، نوبنیان و پر از جنبش و ریتم درونی. هندسهای که تابلوها را به راکی مجسم، شعری منقوش، گلزاری رها شده در آغوش نسیمی ملایم و نوازشگر و رؤیائی بهشتی ـ که جز نور و نوازش و زیبائی را در جلوهها و مظاهر گوناگونِ بهم خزیده منعکس نمیکند ـ بدل میسازد.

      منطق ذاتی و طبیعتِ درونیِ چنین هندسهای خواستار فعلیت تام و جوشش تمام قدرت و تجربۀ ابداعی، شفافیت و صفای عاطفی، نورانیت فکری، توازن و اعتدال ذهنی، درخشش اشراقی و بالندگیِ ذوقِ زیباپسندانه بوده و در صورتِ فقدانِ هرکدام از اینها، اثر، رکنی و شأنی از هویت خویش را از دست مینهد و خاصیتِ آینگی خود را برای نمایانیدنِ عروج هنری ـ اشراقی میبازد.

     این هندسۀ جدید باعث شده است تا بیننده در پرتو افسون مقدس هنر اسلامی، بتواند قدرت هماهنگیِ هرچه والاتر، زیباتر، عمیقتر و پرجاذبهتر مظاهر ابداعی را دریافته و از این طریق متوجه پیوند ذاتی و درونی حقایق متکثرۀ عالم هستی شده، قالبِ ناپیدا و مقوم بیهمتایی را که همه چیز را به هم پیوند داده و حضور و هستیِشانرا قوام و تشخص بخشیده است، با دیدۀ جان به مشاهده نشیند.

خواندن 597 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 19 فروردين 1397 20:25
محتوای بیشتر در این بخش: « شانزدهم ـ تحکیم اعتماد و باور

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار