دوشنبه, 14 فروردين 1396 09:43

پانزدهم ـ همکُنشی

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

     قسمت قابل توجهی از تأثیر زیباشناختی ـ اشراقی آئینه های عروج، که جداً نمایندۀ ظهور و تجلیِ ابداعیِ گونۀ ویژه ئی از حیات هنری و جنبش خوشنویسی می باشند، زادۀ هم کنشیِ خطوط، پیام ها، آرمانها، سمبل ها و ایماژهای متنوع ـ و اگر خواستی بگو: زادۀ هم کُنشیِ تابلوهای مختلفی ـ است که در یک صفحه به تراکمی حیرت انگیز دست یافته اند.
     این هم کنشی هم در حوزۀ زیباشناختی و تبارز پرجاذبۀ کش و قوسها، طرح های بالندۀ ریتمیک و شکلهائی که به نحوی از حرکت و جنبش درونی و ذاتی برخوردار می باشند، قابل دریافت و تأمل گردیده اند؛ هم در حوزۀ القاء و تداعی افکار، احساسها، پیام ها، آرمان های قدسی، ذوقی و باطنی!
     برای اینکه این بحثِ ویژه از روشنی و صراحتی بیشتر ـ مر جوانان را ـ برخوردار شده و هویتِ ابداعیِ آن بهتر تبارز نماید، از خوانندۀ محترم خویش دعوت می نمائیم تا او خود به تماشای یکی دو تا از آئینه های عروج رفته و پس از مشاهده، تحلیل و مشخص کردنِ مواردی از هم کنشیهای متنوع، مطالعۀ عرایض ما را پی گیرد.
     این کار را از آن جهت به عهدۀ خوانندۀ خوش ذوق خود می گذاریم که اولاً موارد این هم کنشیها زیاد و روشن می باشند؛ و ثانیاً ـ همانگونه که گفته آمد ـ زمینه های متعدد و متنوعی را احتواء کرده و جز در مواجهۀ مستقیم با خودِ این تابلوها، به مشکل قابلِ گزارش تحریری می باشند.


خواندن 1094 دفعه

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار