چهارشنبه, 19 آبان 1395 09:06

رازهایی بالنده - دوازدهم ـ درگیری با پیامهای متنوع

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

     از آنجا که آثار مرحوم آخوند به درستی محلِ تلاقی حکمت، هنر، دین و عرفان می باشد، هر تکه ای از کارهای او را پیامی نورانی همراهی می کند، و هر جلوه جمالی را با همۀ دلربائیِ ظاهریش، هیبت و جلالی بشکوه، و روح بخشنده، به جنبش واداشته و پشتیبانی می کند.
     روشن است، آنجا که به بازنمائیِ تابلوئی ترکیبی و پرراز و رمز می پردازد، به همان نسبت که زیبائی های صوری تابلو، نگاه زیباپسند هنردوست را درگیر جلوه های متنوع و جاذبه های ریتمیکِ خویش می سازد، به واسطۀ متکی بودنِ نمودها و نمادهای زیبا حقایقِ بینشی، حکمی و اشراقی، پیام ها نیز جلوه گری نموده و فکر و عاطفه و جانِ بیننده را محاصره می کنند!

     این درگیری که از خصلت نوازشگرانه، راهبرانه، پالایشگرانه، اوج گرایانه و آرامش بخشی برخوردار می باشد، تا آنجا مخاطب را افسون می کند که بسیار به مشکل می تواند خود را از حوزۀ جاذبۀ هوشربای هر یکِ از آئینه های عروج برون کرده، نگاه مشتاقش دست از طوافِ این حرم زیبائی و دل شیدایش گوش از پیام های سکرآور حضرتِ دوست بردارد!
     طبیعی است که درگیری با پیامهائی تا بدین حد بشکوه و معنی دار، پیامدهائی تا همان حد زیبا، شوکتبار و آزاد سازنده خواهند داشت.

خواندن 1207 دفعه

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار