چهارشنبه, 17 شهریور 1395 16:08

ها ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی محکوم جبر علی ـ معلولی است:

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

     در رابطۀ با ویژگیهایی که قبلاً ارائه شد در صورتی که در علوم انسانی مسئلۀ اختیار مطرح می باشد.
     این زمینه با وسعت فلسفی عمیقی که دارد ایجاب می کند که ارباب دانش و کسانی که در پی دریافت واقعیت های حاکم بر هستی و انسان و یا در پی تکامل خویش اند، به کتب و بررسیهای فلسفی یی که بیانگر دیدگاههای جبر و یا اختیار انسانی است مراجعه نمایند.

خواندن 799 دفعه

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار