دوشنبه, 01 شهریور 1395 16:08

شعر مثنوی - پناه عاشقان

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

ای پناه عاشقان بی پناه!
        وی شفیعه ی سینه های پر گناه

ای ز تو آباد مهر عاشقی
        وز تو رنگین طرح شهر عاشقی

        ای ز آغوش تو موزون کار هوش
افتخار آوا، نیِ بازار هوش

         ایکه آغوشش پناه راستی است
      پرورشگاه سپاه راستی است

    اهل احسان را بود مأوا درش
    مهرورزی، جان گرفته از برش

از پناه او، فرشته ذکرجو
      سجده رنگین پر، ز ساز گفتگو

           تا که آدم(ع) در پناهش ره نیافت
       کی ز برگ توبه سامانی بیافت

    نوح(ع) را آسودگی، از یاد او
     بی پناهان راست مأوا داد او

      گر ز عطر نام او یونس(ع) زبان
           خوش نمی کردی، نمی دیدی امان

    وامدارش، دلکشیهای سحر
    بی هش اشراقهای او نظر

     از پناه او سپیده خوش مرام
 آبشار، آیینه دارِ جود تام

   سوزِ تقواپیشگانرا، نور ازو
    سینۀ بریان نی را شور ازو

     ذکر ابراهیم خوش از بوی او
    گلشنش، آیینه دار کُوی او

              اهلِ خوف، از ساغرش مستِ رجا
      نام او جان را بود مأمن سرا

       سجده، بویی گر ز یادِ او برد
  برگی از باغ وداد او برد

         بوکشان بالا برد افرشته اش
              نغمه ها دزدد ز ساز و رشته اش

       صبر، در کویش هنر آموخته
     بی زبانی از شرر آموخته

         جایگاه خویش پیدا کرده داد
   نامرادی یافته عطر مراد

             صحو حکمت، سر زده از باورش
             سکر، سرشار پیام از ساغرش

          هر چه از جنس عزیزیها بود
             جلوه یی از خود گریزی ها بود

                   هر چه دارد رنگ و بو از نور عشق
                 جذبه ئی از گلشن فغفور عشق

          تربیت گاهش بود آغوش او
                مکتبش، گلشن سرای هوش او

            نک، خطاکاری، طهارت باخته
            با شبان بی نصیبی ساخته

             بی پناهی را مجسم نوحه ای
                 جُرم را، سرسبز و بالان دوحه ای

           بوکشان بر درگهش آورده رو
            شرمگین از التماسش گفتگو

      بی زبانیها، زبان ساز او
        خامشی ها، نغمۀ آواز او

         جُز پناه او ندارد خواهشی
            جز رضایش، مأمنِ آسایشی

               حکم، حکم اوست بر این بی پناه
            چون، نمانده از برایش هیچ راه

خواندن 928 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 01 شهریور 1395 16:25

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار