شنبه, 30 مرداد 1395 14:52

رازهایی بالنده - دهم ـ احساسِ سرشاری

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

     یکی از ویژگی های اثر ابداعی آنست که نه تنها فاصلۀ زمانی ـ مکانی میان هنرمند و مخاطبِ او را از میان برداشته و بر حاکمیت چنین امری، مهر ابطال می زند که فاصلۀ احساسی و دریافتی ـ و به عبارتی ژرف تر: فاصلۀ وجودیِ ـ آندو را از میان برداشته و مخاطب را به جای هنرمند قرار می دهد.
    روشن است که هرگاه اثر، اثری سرشار از احساس، بینش، دانش، باور، تخیل، توازن، تکنیک، زیبائی، جنبش و... باشد، از آنجا که نماینده و نمایانندۀ پدید آورندۀ خود بوده و منعکس کنندۀ روحِ پُر و ظرفیتِ سرشار و سرریزکنندۀ باطن او می باشد، بیننده بخواهد یا نخواهد، هم متوجه سرشار بودنِ جانِ فیاض هنرمند می شود و هم به علتِ جانشینی، این سرشاری را به تناسب تجربه و تربیتِ فکری ـ ابداعیِ خود، بطور بلاواسطه احساس می کند؛ و باز از آنجا که در این تابلوها، جلال همان اندازه حضور دارد که جمال، و بینش و باور به همان اندازه سرریز کرده است که زیبائی، این احساسِ پُری و سرشاری از غنایی ویژه و در خور توجه برخوردار بوده و همۀ حوزه ها و ابعاد وجودی ـ اعم از چشم و عقل و قلب ـ را فرا می گیرد!

خواندن 869 دفعه

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار