شنبه, 30 مرداد 1395 14:46

جیم ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی همه گیر است:

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

     بدین معنا که شمول آن بیشترین حد را دارد و خصوصیت ندارد.
     آنچه در مورد نور، بر احمد، در رابطۀ با بررسی هایش دارد، بر کلبی نیز دارد و کسی نمی تواند به واسطه های مختلف از زیر بار آن معاییر و نتایج طفره برود؛ لیکن در علوم انسانی غیر این مسئله زیاد اتفاق می افتد. قحطی و بارش کمِ باران در منطقه یی، روی هر یک از افراد و یا کتله های خانوادگی تأثیرات و نتایج مختلف و متنوعی دارد، یکی به فکر کندن جوی و قنات می افتد و کتلۀ دیگری به فکر کوچ و...!

خواندن 893 دفعه

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار