چهارشنبه, 18 فروردين 1395 14:16

رازهایی بالنده - ششم ـ تحرک ابداعی

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

     تا آنجا که پیش کسوتانِ عالم ابداع به تجربه دریافته اند، این نکته مسجل می باشد که تربیت و تقویتِ ذوق ابداعی و زیباشناختی، از یکسو با مشاهدۀ متأملانه و بی غرضانۀ جلوه های متنوع زیبائی ـ چه در طبیعت و چه در هنرها ـ رابطۀ مستقیم داشته است؛ و از دیگر سو، با تلاش صادقانه و متعهدانه در زمینه های هنری.
     در این رابطه آئینه های عروج، به واسطۀ اینکه با نمونه های متنوع و پرقدرت زیبائی، با شکوه و جنبشی ذوق انگیز، جاذبه هائی جهاننده، ریتمی نوازشگر و... ضیافتی روحانی برپا کرده و جانهای مشتاق عالم هنر و معرفت را به دیدار جلوه های پایان ناپذیر و از هر سو و هر طرف عشوه گرِ آنان فرا خوانده و به وسیلۀ همین «عروسانِ قدسی گوهر» احاطه، استقبال و پذیرائی می کند، بیننده بخواهد یا نخواهد قلمش را بر روی کاغذی که به وی نزدیک است ـ ولو که هر دو، یعنی هم قلم و هم کاغذ برای اینکار نامناسب باشند ـ به قصد آفرینش زیبائی، و گاه آزمودن و عیار نمودن قدرت ابداعی خود، خواهد لغزانید!
    طبیعی است که اگر بیننده از ذوق خوشنویسی برخوردار بوده و از منظر فردی با ذوق و دید زیباشناس به آئینه های عروج بنگرد، حتماً بیداری، پویائی و تحرکی در تلاشِ ابداعیِ وی پدیدار خواهد شد.

خواندن 1165 دفعه

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار