یکشنبه, 10 آبان 1394 13:51

جیم ـ ارزش جویی:

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

     اگر در روند تکامل اندیشۀ انسانی عوامل بازدارنده یی مداخله ننمایند و انسان همگام با فطرت خویش و در مسیر سرشت خودش گام بردارد، ناچار از رسیدن به مرحله ئی از تکامل اندیشه می رسد که علم برایش معنای دیگری غیر از وسیلۀ تداوم حیات و یا غیر راه رسیدن به آنچه هست (حقیقت) را پیدا خواهد کرد، و آن اینکه: علم به عنوان یک ارزش به او رخ خواهد نمود و او این ارزش را قدر خواهد نهاد و در راه کسب این ارزش با آگاهی و با ذوقِ سرشار و آزادگیِ کامل، رنج را پذیرا خواهد شد.

    تبارز کمال انسانی در این مرحله از نگرشِ به دانش، بیش از مراحل قبلی نمودار است. عالم وجهه ئی دیگر می یابد و علم مقامی دیگر و در این مسیر، عقل به بازیافت عناصر و مدارجی دست می یابد و ارزشهای علمی تبارز می کند و شخص به علم ارزش می نهد و «ارزش علمی» پدیدار می شود.

خواندن 1724 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « باء ـ حق جویی: دال ـ کمال جویی: »

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار