یکشنبه, 04 اسفند 1392 10:52

تذکری بر چاپ دوم

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

      از آنجا که تاریخ را امری انسانی بشمار می آورم ـ همانگونه که انسان را، از دیدگاهی کاملاً ویژه، امری تاریخی ـ با رویدادهای تاریخی، با نگرشی تحلیلی برخورد نموده ـ و همانگونه که برخی از دوستان متوجه شده اند ـ به جای گزارش زمانوار وقایع و رویدادهای مهم تاریخی، عنان بیان و بنان را بدست نگرشهایی می سپارم که روی دلایلی، حول واقعه و یا رویدادی تاریخی میتوان ابراز و ارائه کرد. و این، دأب منِ بنده بوده و هنوز هم می باشد.
      از اینرو، اگر در این رساله و یا رساله های دیگری که حول رویدادهای تاریخی رقم خورده اند، با ذکر تاریخوار حوادث مواجه نمی شوید، علت را آن بشمارید که نگارنده سر تاریخ نویسی نداشته و ارائه ی «تحلیل تاریخ» را مؤثرتر از خودِ آن می پندارد؛ چرا که در این روش، علاوه بر ذکر امری تاریخی، خواننده با مطالب متنوع دیگری نیز ارتباط برقرار ساخته و متوجه بسیاری از نکات مهمی خواهد شد که در آن تاریخ مورد توجه، نیاز، علاقه و... مردم و یا حداقل خودِ نویسنده بوده است.

      بهر حال، از آنجا که کتاب «سرآغاز فاجعۀ جدید» در تاریخ کشور ما امری قابل توجه بوده و با آنکه یکبار آنرا به دست نشر سپرده بودیم، چون نحوۀ پرداخت و تحلیل قضیه به نحوی جدی قابل تأمل می باشد، بر آن شدیم تا آنرا مجدداً به نشر بسپاریم.
      مزیت این چاپ بر چاپ اول آن براینست که:
      یکم:ویرایشی مختصر ـ بسیار مختصر ـ صورت گرفته و اغلاط مطبعی برطرف شده است؛
      دوم:نوشته ها و مقاله های پراکنده در یک مجلد گرد آمده اند؛
      سوم:از حروفچینی و صفحه آرائیِ تازه ئی برخوردار شده است.
      امیداریم خوانندۀ این رساله، به اجر زحمت مطالعۀ خود دست یابد!

و هدایت از اوست


خواندن 1968 دفعه

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار