یکشنبه, 27 بهمن 1392 09:14

هفتم ـ فهرستها

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

      وقتی نوشتۀ مورد نظر، رساله و یا کتابی مرتب باشد، بهتر آن می باشد تا نویسنده، زحمت آوردن فهرست دقیق و مکمل را تقبل نماید. در ایندسته از نوشته ها، فهرست جامع، معمولاً موارد زیر را احتوا می نماید:
      الف ـ فهرست آیات قرآنی.
      باء ـ فهرست احادیث.
     جیم ـ فهرست اقوال و امثال و حکم؛ اعم از فارسی و غیره.
     دال ـ فهرست لغات و اصطلاحات.
     هاء ـ فهرست داستانها و تمثیلات.
     واو ـ فهرست اشعار؛ اعم از فارسی و غیره.
     زاء ـ فهرست اشخاص و اعلام و قبایل.
     حاء ـ فهرست مکانها.
     طاء ـ فهرست کتابها.
     یاء ـ فهرست تصاویر، جدولها و... .

     تذکر: در زمینۀ کتابنامه، گاهی فقط به آوردن اسم کتاب و صفحۀ مربوطه بسنده می شود؛ هم بدانسان که گاهی شناسنامۀ کامل آنرا ارائه می دهند.
     در این رابطه بهتر و زیباتر آن است که: اولاً ترتیب الفبایی کتابها رعایت شوند؛ و ثانیاً کتابنامه به ترتیب از کتاب ها، اعم از چاپی و خطی، فارسی و جز آن، به مجله ها، گاهنامه ها، مقاله ها، روزنامه ها و غیره ختم شود.

هدایت و توفیق از اوست.

خواندن 2284 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 24 فروردين 1393 10:17
محتوای بیشتر در این بخش: ششم ـ ضمایم و تعلیقه ها »

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار