چهارشنبه, 23 بهمن 1392 13:27

دوازدهم ستاره (*)

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

     این نشانه را معمولاً در موارد زیر به کار می برند:
     یکم ـ به منظور ایجاد فاصله در میان دو شعر ـ اعم از اینکه دو غزل یا مثنوی و غیره یی باشند که پشت سر هم نوشته شده اند ـ ، یا دو و یا بیشتر از دو مصراعِ از یک شعر.

     دوم ـ برای ارجاع به حواشی صفحه هایی که یا:
     حاشیۀ در حاشیه داشته باشد؛ لذا برای توضیح و یا ارجاع حاشیۀ اول از اعداد استفاده می شود و برای ارجاع به حاشیۀ فرعی از ستاره؛ و یا:
      اعداد برای مقصد دیگری ـ و مثلاً برای تبیین نسخة بدلها ـ مورد استفاده قرار گرفته باشند.

     جیم ـ برخی از نویسنده ها، برای برجسته ساختن کلمه ها و فقره هایی مانند: «یادداشت»، «توجه»، «تذکر و...» پیش از نوشتن خود آنها، ستاره می گذارند.

     دال ـ برخی از نویسنده ها، آن را در برابر کلمۀ اول پاراگرافهای عمده و مورد نظر خود ـ و البته به عنوان «نشانی» و «علامتِ اهمیت مطلب» ـ می گذارند.

خواندن 2189 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 12 فروردين 1393 14:45

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار