چهارشنبه, 23 بهمن 1392 12:22

چهارم ـ نقطه ـ ویرگول یا نقطه بند (؛)

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

     این نشانه که آن را ویرگول نقطه دار نیز می گویند نشانۀ مکثی است دوام دارتر از ویرگول و کمتر از نقطه؛ و موارد کاربردش از این قراراند:
     الف ـ در وسط جمله های کامل و عبارتهای بلند مستقل گفتاری که اگر چه از نظر ظاهر مستقل می نمایند؛ ولی در واقع، از نظر معنی و مفهوم به یکدیگر بستگی و پیوند دارند؛ می آید؛ مانند: همۀ حرفهایش تمام شد؛ اما عقده اش فرو کش نکرد. و یا: تمام بدنم می لرزید؛ صدایم در گلو شکسته بود؛ زیر پای خویش را تهی می یافتم؛ ولی با همۀ اینها، خود را از دست ندادم.
     شاید چنین پنداری را بتوان پذیرفت که: نقطۀ این علامت، نشانۀ کامل بودن جمله ای است که نقطه ـ ویرگول در پایان آن قرار گرفته و، ویرگول آن، نشانۀ وابسته بودن جملۀ قبل از او به جملۀ بعدِ از او می باشد!
     باء ـ برخی از جمله های تشریحی و تفسیری و معمولاً قبل از واژه های: «مانند»، «همچون»، «مثلاً»، «به عبارت واضحتر» و... می آید.

خواندن 2329 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 09 فروردين 1393 09:34

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار