چهارشنبه, 23 بهمن 1392 11:25

جیم ـ روش مقایسه ای

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

     یکی از راههای پرورش نوشته مقایسه و مطابقۀ دو و یا بیشتر از دو پدیده، رویداد، مسئله و غیره می باشد. در این روش نقاط اشتراک و تباین میان آنها ـ اعم از اینکه مثبت باشند یا منفی ـ مورد دقت، ارزیابی، مقایسه و شرح قرار می گیرند؛
    عوامل ایجادی هر کدام شناسایی، مقایسه و ارزیابی می شوند؛
    آثارِ عوامل هر کدام ـ اعم از مثبت و منفی ـ شناسایی، مقایسه و شرح می شوند؛
    میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک ارزیابی، مقایسه و معرفی می گردند؛
    موضع، موقعیت و جهت گیری های متنوع آنها در رابطۀ با انسان و ارزشهای انسانی شناسایی، مقایسه و شرح می شوند؛
    زمینه ها و موارد هم زمانی، هم مکانی، هم جهتی و... آنها شناسایی، ارزیابی، مقایسه و معرفی می شوند؛
    زمینه ها، نیروها، عوامل همسو و هم جهت با هر یک نیز؛
    زمینه ها، نیروها، عوامل متعارض و متضاد با هر کدام نیز؛
    ارتباط هر کدام از آنها با سایر پدیده ها، رویدادها و... شناسایی، ارزیابی و معرفی می گردند.
    سیر تکامل، برخوردهای مهم هرکدام در این مسیر شناسایی و مقایسه می شوند؛
    ضعفها و قوتهای هر کدام از آن ها شناسایی و معرفی می گردند؛
    آفتهای وجودی هر یکِ از آنان نیز؛
    ساحۀ نفوذ، گسترش و محدودۀ عمل هر یک مقایسه و معرفی می گردند؛
    مراحل کمال هر کدام ـ اعم از اینکه مثبت باشد و مفید یا منفی باشد و مضر ـ شناسایی، ارزیابی و شرح می شود؛
    وظیفۀ انسانی و خدای محوری انسانها در قبال هر کدام نیز؛ و دهها مورد دیگر که با مشخص شدن آندو، به ذهن های وقاد متبادر می شوند؛ و اگر نشد، شایسته آنکه با مطرح کردنها و پرسشهای پیگیر و دقیق و عالمانه، خود را به آنها نزدیک ساخت.

    لازم به تذکر است که: اینکار (مقایسه) باید متناسب با موضوع، هدف، زمینه و نیز ذوق و ذهن مخاطب صورت پذیرد تا جاذبه های لازم و درخششهای ممکن مطلب از میان نرود؛ هم بدانسان که می باید فقط آن زمان صورت پذیرد که میان آندو مورد، از نظر و یا نظرگاههایی شباهت، جنسیت، ضرورت و سنخیتی وجود داشته و آندو بتوانند ـ بنابر دلایل و عللی ـ در یک مجموعه قرار گیرند!

خواندن 2208 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 09 فروردين 1393 09:31

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار