چهارشنبه, 23 بهمن 1392 08:19

پنجم ـ پیشینۀ وجودی تاریخی

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

     یکی دیگر از وظایف نویسنده در امر تدوین متن نوشته توجه به پیشینۀ وجودی و تاریخی موضوع و در صورت لزوم ارکان و اجزاء آنست. در این رابطه، تحلیل گر متوجه: زمان پیدایش و مبدأ تکون رویداد و مسئله و... بوده، دقت می نماید تا بفهمد و بفهماند که:
     پیدایش موضوع در چه موقعیتِ مثلاً فکری ـ اعم از عقیدتی و فلسفی و... ـ ؛ در چه موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رویداده است؟!
     چه عواملی در تکوین، رشد، گسترش و... آن اثر داشته اند؟!
     چه تأثیراتی بر ابعاد مختلف ـ اعم از اقتصادی، فرهنگی، زیستی و... داشته و چه پیامدها و نتایجی ـ اعم از مثبت و منفی ـ ببار آورده است؟
     پدیده ها و مسایل همدوره و همزمان با وی، کدام بوده، چه نقش هایی داشته اند؟
     چه کسانی از آن استقبال و جانبداری کرده اند و چه کسانی اعراض و دوری؟
    آنهایی که از وجودش منتفع شده اند کیانند و باز چگونه و از چه راهی؟ و آنهایی که از آن ضرر و زیان کشیده اند کدام هایند و باز، چگونه و چقدر؟
    در طول سرگذشت خود، موضوع، چه تحولاتی را پذیرفته است؟
    چه آفت هایی، از سوی چه عواملی و در چه جهتی او را تهدید می کرده است؟ و غیره.
    تذکری مهم ـ باید یادآور شد که: بسیار کم اتفاق می افتد که نویسنده موضوعی را مورد
تحلیل قرار دهد که لازم باشد در رابطۀ با پیشینۀ تاریخی او، به همۀ این موارد و نظایرش پرداخته و همه را تحلیل و ارزیابی نماید؛ بلکه در هر مقاله و نوشته یی، به تناسب حال و مقام (به تناسب موضوع) به یکی یا چندتای از این گونه موارد پرداخته می شود و بس.

خواندن 2168 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 09 فروردين 1393 09:19

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار