دوشنبه, 21 بهمن 1392 10:00

هفتم ـ عزت بخشی

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

     این اصل، که جز با تکیه زدن همه جانبۀ مستمر، به حق ـ به دو معنا ـ و ارزشهای حقانی و کمالبار فراچنگ نخواهد آمد، بر آنست تا همۀ نگرشها و گرایشها به گونه ئی جهت داده شوند که « اعزاز وجودی » و والائی هستیمندانۀ مستمرِ فرزند آدمی را ضمانت نماید.
    این ویژگی به صورتی ذاتی با اموری چون: وابستگی به آنچه مادون هویت و ارزش وجودی و مکانت معنوی انسان است، با ذلت کشیهای متنوع در ابعاد اقتصادی، سیاسی و... و دنائتها و دنائت کشیهای متنوع در جدال دائمی بسر می برد.

خواندن 2176 دفعه آخرین ویرایش در جمعه, 08 فروردين 1393 16:04

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار