یکشنبه, 06 بهمن 1392 10:28

ویرانگری

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

      سخت باورمندیم که عرایض قبلی این نوشته ما را از « قلم فرسائی! » در این مورد معین و زمینۀ مشخص بی نیاز ساخته و فقط متذکر می شویم که: این نظام همه چیز را به ویرانی کشانیده و می کشاند. یعنی هم به « خود ویرانگری » مشغول است و نمی داند؛ هم به ویرانگری محیط طبیعی؛ هم به ویرانگری محیط عقلی، عاطفی، روانی، ارزشی، عرفانی، هنری؛ هم به ویرانگری « حقیقت و گوهرِ تمدنِ واقعاً معنیدار انسانی » و هم به ویرانگری آنچه خودش ناشیانه « تمدنِ غربی » نامیده است!

خواندن 2795 دفعه

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار