سه شنبه, 01 بهمن 1392 13:25

زیر مجموعه های نهضت اسلامی و عوامل ناکامی آن (7-10)

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 7 ـ فقر مالی:

8 ـ کمبود هراسبار مواد فرهنگی:این مسئله را در سایر نوشته ها نیز تذکر داده ایم.

9 ـ نبود وقت:این مسئله بیشتر به خاطر فقر مالی تبارز کرده است، چه اکثریت وقت و فرصت مردم در زمینۀ پر کردن شکم به مصرف رسیده و میرسد.

10 ـ نبود آزادی مطبوعات:که وقتی پولی نباشد و موادی فرهنگی نباشد و آنهمه دردهای دیگری که ما درین نوشته و در نوشته های دیگر نیز تذکر داده ایم، باشد، معلوم است این زمینه با همۀ ژرفا و عمقی که دارد، چه بلائی بر سر مردم خواهد آورد.

بررسییِ مسئلۀ مطبوعات در مورد رشد و یا عدم رشد اندیشه های مکتبی، از دقت و تأثیری بس نیرومند و شگفتی آفرین برخوردار میباشد که ما را درین مقالۀ کوچک توان این بحث بزرگ نتواند بود و تنها در زمینۀ مطبوعات کشوری میتوان این عبارت را ارائه دهیم که مطبوعات هر مملکت شاهرگ اصلی تغذیۀ فکری مردم آن مملکت تواند بود.

خواندن 2130 دفعه

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار