جمعه, 27 دی 1392 18:24

آثار و پی آمدها

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

     برای اینکه بحث کنونی ما بسیار طولانی و غیر متعارف شد، خواهیم کُوشید تا در رابطۀ با ذکر آثار رسیدن به این نعمت والا، کمال ایجاز را ـ با فقط با ذکر اصول و امهات ـ رعایت نمائیم.
     اولین پی آمد برخورداری از این فیض الهی همانست که آمد؛ و آن اینکه چشم و گوش و زبان و... سایر قوای وجودی ربانی شده و از موضع حق عمل می کنند!
     قلب، پایگاه مهر الهی شده، جز محبت خداوند، حبُّ هیچ چیز و امر دیگری را ـ بگونۀ استقلالی ـ در خود راه و جای نمی دهد!
     همۀ سرمایه های وجودیش ـ اعم از برونذات و درونذات ـ در راه محبت الهی بکار گرفته شده و پویا می گردند!
     با تمام وجود ـ و قوای وجودی ـ آزادی از دامهای متنوع را تجربه کرده و در کمال آزادگی زندگی را به جلو می برد!
     همۀ وجود صبغۀ ربانی پیدا کرده و از سلطۀ غیر او تبرا می جوید!
     و چون چنین شد ـ همچون زهرای اطهر(س)جز نظر به وجه و اشتیاق لقاء حضرت دلدار، تمنای دیگری برایش باقی نمی ماند!
     و این، در واقع درسی است از فاطمۀ زهرا(س)برای همۀ آنهائی که می خواهند چون زهرا و پدر او؛ چون زهرا و همسر او و چون زهرا و فرزندان او(ع)زندگی نموده باشند!

خواندن 2719 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « زیبائی جان حرف آخر »

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار